Perla a pokladna

Ak predávame tovar alebo služby fyzickým osobám (napríklad osobám, ktoré nevykonávajú podnikanie, pomôže nám pokladnica alebo daňová tlačiareň. Po jeho zakúpení je mimoriadne dôležité zaregistrovať fiškálne zariadenie a fbalizáciu. Celý postup týkajúci sa registračnej pokladnice by sa mal vykonať do dvoch mesiacov od jej zakúpenia.

PenisizeXl

Žiadosť vedúcemu príslušného daňového úradu je potrebné podať skôr, ako začneme zaznamenávať tržby v pokladnici. Čo by malo byť súčasťou takejto žiadosti? Najprv by ste mali napísať, aký bude celkový počet registračných pokladníc, ktoré sa v podniku hrajú. Musíte uviesť adresy miest, kde budú stiahnuté.Nariadenie ministra financií z 29. novembra 2012 presne upravuje spôsob predkladania registračných pokladníc. Spolu s ním najneskôr v deň straty by malo byť oprávnenie ukončiť držanie registračnej pokladnice vybavené viac ako časťou registračnej pokladnice, ktorá je nahlásená vedúcemu daňového úradu. Na začiatku nasledujúceho mesiaca by sa do záznamov mali zahrnúť ďalšie registračné pokladnice.Ak máme v súčasnosti nahlásené a nainštalované registračné pokladnice, mali by sme vykonať ich fiškalizáciu. Je potrebné, ak plánujeme používať registračné pokladnice a tlačiarne ako hospodársku úlohu.

Na čo sa počíta s fiškalizáciou registračnej pokladnice? Priraďovanie daňového modulu (daňové identifikačné číslo do pamäte pokladnice. Nezabúdajme, že ide teda o jednorazovú, silnú a nezvratnú činnosť. Je osobitne dôležité, aby bola fiškalizácia pokladnice vytvorená profesionálnym spôsobom technikom pripraveným na posledný. V prípade chyby nebude možné vrátiť nesprávne vykonanú fiškalizáciu, bude užitočné kúpiť si novú pokladňu, čo znamená obrovské výdavky. Vďaka fiskalizácii pokladnice bude možné ju vyrobiť fiškálnym spôsobom. Registračné pokladnice odteraz budú odporučiť denné prehľady obsahujúce reklamy na problém denného predaja.Po fiskalizácii pokladnice sa táto musí oznámiť vedúcemu príslušného daňového úradu do siedmich dní. Výsledkom bude získanie registračného čísla.