Nudzove osvetlenie v hoteli

Núdzové osvetľovacie systémy majú v priemysle mimoriadne dôležitú moc. Vo výrobných halách, kde zamestnanci obsluhujú stroje s dostupnými pohyblivými časťami, môžu v prípade náhleho nedostatku osvetlenia zostať trvalo zranení a dokonca ohroziť ich osud. V čase straty napájania zariadenia prestanú pracovať, ale motory zrýchlené na široké otáčky sa zastavia až po niekoľkých okamihoch od prerušenia prúdového efektu.

Napríklad v moderných inštitúciách, kde sú systémy, ktoré po odpojení napätia automaticky blokujú prácu pohyblivých častí, nie je ich dokončenie takmer úplne okamžité. Aby sa zabránilo takýmto udalostiam, mali by sa používať systémy núdzového osvetlenia. Sú rozdelené do vzdialených typov, ale úlohou každého z nich je udržiavať osvetlenie miestnosti po určitú dobu po výpadku napájania. Vďaka tomu môžu hostia bezpečne zastaviť stroje av prípade požiaru ľahko opustiť budovu.

Najobľúbenejším systémom núdzového osvetlenia, ktorý je vhodný nielen v priemysle, ale aj v obytných priestoroch, sú špeciálne svietidlá. Núdzové svietidlo má malú vstavanú batériu, ktorá uchováva elektrinu počas dobrej inštalácie. V bode náhleho výpadku napájania špeciálny elektronický obvod prepne napájanie svietidla na energiu z batérie. Svetlo sa rozsvieti, až kým sa nevyberie batéria. Systém svietidiel nemá určité funkcie, ako napríklad spracovanie malých batérií, len niekoľko desiatok a niekedy len niekoľko minút osvetlenia.

Nový systém, ktorý môže byť použitý v priemysle, spočíva v hľadaní ďalšej miestnosti, kde sú inštalované veľké akumulátory a regulačné tvary. Môžete a môžete použiť generátor, takže nielen núdzové osvetlenie bude môcť pracovať po mnoho hodín, ale energia bude silná aj pre vaše vlastné zariadenia, ako sú počítače alebo niektoré stroje.