Drvic a krajac

Niektoré spoločnosti a spoločnosti používajú alebo skladujú látky, ktoré môžu byť povinné na vytvorenie výbušnej atmosféry so vzduchom. Potom tu budú najmä látky, ako sú plyny, kvapaliny a pevné látky s vysokým stupňom fragmentácie, napríklad uhoľný prach, drevný prach atď.

V takýchto situáciách sa od zamestnávateľov vyžaduje, aby vykonali posúdenie rizika výbuchu a posúdenie rizika výbuchu. Najmä je potrebné uviesť byty a miesta, kde sa vyskytuje najväčšie riziko výbuchu. Výbušné zóny by mali byť nenahraditeľné aj vo vonkajších priestoroch a miestnostiach. Zamestnávatelia chcú pripraviť grafickú dokumentáciu, ktorá bude regulovať a tiež naznačovať faktory, ktoré môžu zapáliť.

Posúdenie nebezpečenstva výbuchu musí byť dokončené na základe požiadaviek nariadenia ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v situácii minimálnych požiadaviek na zdravie a bezpečnosť pri práci, spolu s možnosťou stretnúť sa v oblasti práce s výbušnou atmosférou (Zbierka zákonov 2010 č. 138 položka 931.

V rámci posúdenia rizika výbuchu sa pripravujú charakteristiky objektu. Navrhuje sa pre jeho povrch, počet poschodí, miestnosti, technologické linky atď. Analyzujú sa faktory, ktoré môžu byť použité na vznik požiaru alebo výbuchu. Zostavujú sa materiály a systémy, vďaka ktorým bude možné obmedziť a odstrániť požiar a rýchle hrozby. Uvádza sa, aká je prvá horľavá látka, ktorá sa môže vyskytnúť ako zdroj potenciálnej explózie. Zavádzajú sa inovatívne riešenia s cieľom minimalizovať riziko výbuchu.